Uusi Etusivu 2017

1- ja 2-riviset

1-riviset ja 2-riviset ovat pienikokoisia harmonikkoja, jotka toimivat vaihtoäänisesti: niiden näppäimistä saadaan kaksi eri ääntä, toinen paljetta vedettäessä ja toinen paljetta työnnettäessä. Nämä soittimet ovat diatonisia eli niissä olevat sävelet kuuluvat tiettyyn asteikkoon, eikä soittimissa ole kaikkia kromaattisen asteikon säveliä. 1-rivisiä ja 2-rivisiä on olemassa erivireisiä (eri soittimet on viritetty eri sävellajeihin). Oman soittimensa sävellaji tuleekin tietää, jotta voi soittaa yhdessä toisten kanssa.


1-rivisellä voidaan soittaa jonkin duuriasteikon säveliä (esimerkiksi C-duurin, G-duurin tai D-duurin sävelet) ja yleensä bassolla sävellajin 1. ja 5. asteen perusbasso ja sointubasso. 1-rivisessä on tavallisesti 10 diskanttinäppäintä ja kaksi bassonäppäintä.


2-rivisiä on olemassa erilaisia ja niistä saatavat sävelet saattavat poiketa toisistaan. Suomessa käytettävien 2-rivisten tavallisin viritys on nykyisin G-duuri, jolloin soittimella voidaan soittaa G-duurissa ja E-mollissa. Tasabassoisessa 2-rivisessä kukin sointu saadaan soitettua vain tiettyyn palkeen suuntaan. Tällaisen soittimen soinnut ovat: G-duuri, C-duuri, D-duuri, E-molli, A-molli ja H-duuri. Ristibassoisessa 2-rivisessä bassopuolella on enemmän sointuja ja ne soivat samanäänisiä eli jokaisesta bassonäppäimestä saadaan sama sävel palkeen suunnasta riippumatta.


1- ja 2-rivisillä soitettava ohjelmisto on alun alkaen koostunut tanssisävelmistä kuten polkista, valsseista, jenkoista/sottiiseista, masurkoista ja marsseista, sillä harmonikkojen tullessa Suomeen 1800-luvun puolivälin paikkeilla niistä tuli todella suosittuja tanssin säestyssoittimia. Nykyisin 1- ja 2-rivisille harmonikoille on sävelletty myös uutta ohjelmistoa, ja näillä soittimilla soitetaan paljon myös muiden maiden kansanmusiikkia. 


Lisätietoa erilaisista 1- ja 2-rivisistä maailmalla saa esim. Melodeon.net -sivustolta www.melodeon.net


(teksti: A. Aronen)


 

 

Suomen Harmonikkaliitto ry. Hanuritalo, Kyrösselänkatu 3 39500 IKAALINEN
puh. 03-4400222 fax 03-4589071