Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuonna 2022 liittokokoukseen, jolloin valitaan uusi hallitus ja liittovaltuusto.

Hallituksen tehtävät:

  • Edustaa liittoa
  • Hyväksyä liiton uudet jäsenet kunniapuheenjohtajia ja -jäseniä lukuun ottamatta ja pitää niistä luetteloa
  • Kutsua koolle liittokokous ja liittovaltuuston kokous sekä valmistella niille esitettävät asiat
  • Toteuttaa liittokokouksen ja liittovaltuuston päätökset
  • Huolehtia varojen hankinnasta, talouden hoidosta ja kirjanpidosta sekä päättää jäsenmaksujen perinnästä
  • Ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa heidän työehtonsa
  • Ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoituksen edistämiseksi.

Liiton hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Hallitus käsittelee kokouksissaan mm. jäsenasiat, talouteen liittyvät asiat, myöntää koulutusavustukset, myöntää ansiomerkit ja päättää käytännön toimin muista toimintasuunnitelmaan kirjatuista asioista. Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin on aktiivista ja työ on innostunutta ja motivoitunutta.

Hallitus 2019–2022 (suluissa hallituksen jäsenen vastuualue)

Mattila Kimmo, Ikaalinen, puheenjohtaja (Yleishallinto, toimisto, talous ja esimiestyö, haitari.fi-lehti ja muu julkaisutoiminta, kansainvälinen toiminta)
Lankinen Seppo, Loppi, varapuheenjohtaja (Jäsenjärjestöt ja kerhojen toiminta, jäsenhankinta ja promootio, ansiomerkit ja huomionosoitukset)
Ahonen Reijo, Hämeenlinna, jäsen
Kainulainen Sirpa, Lappeenranta, jäsen
Kantola Tarvo, Vantaa, jäsen
Mannerjoki Viljo, Naantali, jäsen
Salmenaho Satu, Pori, jäsen
Hirvonen Pasi, Liperi, varajäsen
Vannemaa Henna-Maija, Vantaa, varajäsen

 

Tule mukaan toimintaan!