Uusi Etusivu 2017

5-riviset

Kaikkein tavallisin harmonikkatyyppi on nykyisin näppäinharmonikka, jossa diskanttinäppäimiä on viidessä rivissä ja bassonäppäimiä kuudessa rivissä. Tällaista soitinta kutsutaan myös 5-riviseksi harmonikaksi. Suomessa käytetään vähän pianoharmonikkaa, jonka diskanttipuolella on siis pianokoskettimet. Näppäin- ja pianoharmonikat toimivat samanäänisesti eli jokaisesta näppäimestä tai koskettimesta saadaan sama sävel palkeensuunnasta riippumatta. Harmonikkoja on olemassa erikokoisia, ja soittimeen rakennettu ääniala vaihtelee soittimen koon mukaan.


Diskanttinäppäimistö on järjestetty niin, että kolme keskimmäistä riviä muodostavat perusrivit ja reunoilla olevat rivit ovat apurivejä. Kolmelle keskiriville on järjestetty kromaattisen asteikon sävelet seuraamaan toinen toistaan (ks. oheinen kaavio), näin ollen vierekkäisten rivien sävelet ovat puolisävelaskeleen päässä toisistaan ja pystysuunnassa rivit koostuvat pienistä tersseistä. Suomalaisessa sormiossa C-sävel on sijoitettu keskimmäiselle riville. Maailmalla on käytössä kaksi erilaista näppäinharmonikan sormiomallia ns. C-sormio eli italialainen sormio ja ns. B-sormio eli belgialainen tai venäläinen sormio. Suomalainen sormio on italialaisen sormion muunnos, jota ei soiteta muualla.


Pienimmissä lasten soittimissa voi olla pelkkä standardibasso tai pelkkä melodiabasso. Näitä suuremmissa ja täysikokoisissa harmonikoissa bassopuolella on joko pelkkä standardibasso tai ns. converto-koneisto, jossa vaihtajan avulla saadaan käyttöön melodiabasso tai standardibasso.


Standardibassossa on kahdella palkeenpuolimmaisella rivillä perusbassot ja neljällä muulla rivillä valmiiksi kytketyt sointubassot. Yhtä sointubassonäppäintä painamalla soi koko sointu. Standardibassosta saatavat soinnut ovat duuri-, molli-, septimi- ja vähennetty septimisointu. Basso on järjestetty kvinttiympyrän mukaisesti: C-sävelen yläpuolella ovat G, D, A, E, H, Fis, Cis, Gis jne. ja C-sävelen alapuolella F, B, Es, As, Des, Ges, Ces jne.


Melodiabasso on diskanttisormion peilikuva. Diskantin perusrivejä vastaavat rivit sijaitsevat kolmella reunimmaisella rivillä ja neljäs rivi on apurivi. C-sävel sijaitsee toisella rivillä. Melodiabassossa on siis kaikki kromaattisen asteikon sävelet kuten diskantissakin.


(teksti: A. Aronen)

 

 

Suomen Harmonikkaliitto ry. Hanuritalo, Kyrösselänkatu 3 39500 IKAALINEN
puh. 03-4400222 fax 03-4589071