Uusi Etusivu 2017

Suomen Harmonikkaliitto

Suomen Harmonikkaliitto on harmonikkamusiikin harrastajien yhteinen järjestö joka on perustettu v. 1952. Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää harmonikkamusiikin harrastusta, valvoa harmonikansoittajien, säveltäjien ja sovittajien yleisiä ja yhteisiä etuja sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. Liiton kotipaikka on Ikaalinen. Toimitilat sijaitsevat Ikaalisten Hanuritalolla yhdessä Suomen Harmonikkainstituutin kanssa.


Harmonikkaliitto järjestää konsertteja, kilpailuja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia yhdessä paikallisten harmonikkakerhojen ja –yhdistysten kanssa.

Harmonikkaliitto julkaisee Hanuri-lehteä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Liitossa on tällä hetkellä n. 4000 jäsentä. Paikallisia ja alueellisia jäsenjärjestöjä on n. 80, joiden yhteystietoja löytyy myös näiltä sivuilta.

LIITY JÄSENEKSI TÄSTÄ


Harmonikkaliiton hallinto on kolmiportainen. Varsinainen liittokokous pidetään vain joka kolmas vuosi.  Liittovaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valtuustossa on 12 jäsentä ja 12 varajäsentä. Liiton hallintoa hoitaa hallitus. Harmonikkaliitto saa vuosittain tukea toimintaansa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. Sääntöjen mukaan liittokokouksen tehtävänä on


- käsitellä hallituksen kertomukset liiton toiminnasta kolmen edellisen kalenterivuoden ajalta.

- hyväksyä liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

- vahvistaa liiton tulo- ja menoarvio seuraavaa tilivuotta varten

- määrätä liitolle suoritettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaa tilivuotta varten

- valita hallituksen puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä liiton puheenjohtaja

- valita hallituksen varapuheenjohtaja

- valita hallituksen jäsenet ja kaksi varajäsentä

- valita liittovaltuuston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

- valita liittovaltuuston varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

- valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat kolmeksi seuraavaksi tilikaudeksi


Liittokokous voi käsitellä myös muita asioita, jotka sen päätettäviksi kuuluvat. 

 

Suomen Harmonikkaliitto ry. Hanuritalo, Kyrösselänkatu 3 39500 IKAALINEN
puh. 03-4400222 fax 03-4589071