Uusi Etusivu 2017

Harmonikkaliiton hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi muuta jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuonna 2019 liittokokoukseen, jolloin valitaan uusi hallitus ja liittovaltuusto.


Hallituksen tehtävät liiton sääntöjen mukaan:


- edustaa liittoa

- hyväksyä liiton uudet jäsenet kunniapuheenjohtajia ja –jäseniä lukuun ottamatta ja pitää niistä luetteloa

- kutsua koolle liittokokous ja liittovaltuuston kokous sekä valmistella niille esitettävät asiat

- toteuttaa liittokokouksen ja liittovaltuuston päätökset

- huolehtia varojen hankinnasta, talouden hoidosta ja kirjanpidosta sekä päättää jäsenmaksujen perinnästä

- ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa heidän työehtonsa

- ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoituksen edistämiseksi.


Liiton hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään tavallisesti Tampereella. Hallitus pitää keskenään yhteyttä säännöllisesti myös sähköpostilla, varsinkin asioiden valmisteluvaiheessa. Hallitus on tehnyt itselleen työjärjestyksen ja jakanut keskenään ensisijaiset vastuualueet, joita kukin hallituksen jäsen erityisesti seuraa.


Hallituksen käsittelee kokouksissaan mm. jäsenasiat, talouteen liittyvät asiat, myöntää koulutusavustukset, myöntää ansiomerkit ja päättää käytännön toimin muista toimintasuunnitelmaan kirjatuista asioista. Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin on aktiivista ja työ on innostunutta ja motivoitunutta.

Nykyisen hallituksen toimikausi jatkuu marraskuuhun 2019 asti.HALLITUS 2016–2019

Mattila Kimmo, Ikaalinen, puheenjohtaja  (Yleishallinto, toimisto, talous ja esimiestyö, Hanurilehti ja muu julkaisutoiminta, kansainvälinen toiminta)

Lankinen Seppo, Läyliäinen, varapuheenjohtaja  (Jäsenjärjestöt ja kerhojen toiminta, jäsenhankinta ja promootio, ansiomerkit ja huomionosoitukset)

Ahonen Reijo, Hämeenlinna, jäsen  (Koulutustoiminta, kilpailutoiminta, musiikkioppilaitokset)

Lindeman Markku, Nokia, jäsen  (Jäsenlehti ja muu julkaisutoiminta, kilpailutoiminta)

Saarinen Juha, Vääksy, jäsen  (Musiikkioppilaitokset)

Salmenaho Satu, Pori, jäsen  (Internet)

Vannemaa Henna-Maija, Nivala, jäsen

Hirvonen Pasi, Liperi, varajäsen 

 

Suomen Harmonikkaliitto ry. Hanuritalo, Kyrösselänkatu 3 39500 IKAALINEN
puh. 03-4400222 fax 03-4589071